Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
Afiliate a CCOO Zona de afiliados Es el momento

divendres 1 de juny de 2018

La FE-CCOO col·laborarà en la vigilància del bon funcionament del procés d"oposicions docents 2018

Tal i com vam anunciar el passat 17 de maig, pretenem així donar més transparència al procés, com marca la normativa que ens permet: Que a l"art. 39 del decret 62/2016, de 8 d’abril, diu: "Article 39. Assistència per a la vigilància del bon desenvolupament dels processos selectius.

Les persones representants de les organitzacions sindicals poden assistir, exercint les funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament dels processos selectius, previstes en l’article 51 de la Llei 3/2007, sense veu ni vot, a la constitució del tribunal, a la realització de les diferents proves selectives, a les sessions de revisió de les puntuacions dels exercicis i dels mèrits, amb la citació prèvia de les persones interessades que l’hagin sol·licitat, com també a les de publicació de les llistes de puntuacions d’exercicis i de mèrits i, en general, a les que no siguin de deliberació del tribunal, sens perjudici de les seves facultats de sol·licitar informació sobre diferents aspectes del procés selectiu i d’exercir el seu dret a presentar les queixes, denúncies i al·legacions que considerin oportunes. D’altra banda, els tribunals han de facilitar la labor de les persones representants sindicals en el desenvolupament de les seves funcions, sense que això afecti l’agilitat del procés selectiu.
 
Aquest final de juny i principi de juliol al voltant de 5000 persones aspiraran a obtenir una de les 1008 places docents que s’han convocat en concurs-oposició a les Illes.
 
Tal i com venim defensant des del sindicat, l’accés a la funció pública docent ha de ser un vertader concurs oposició en el que es puguin valorar també els mèrits dels aspirants. Per altra banda, no ens podem permetre que quedin places desertes ja que tant el sistema d’ensenyament públic com els propis docents necessiten una estabilitat que ara no tenen. Per això diem que han de passar a la fase de concurs més persones que places s’ofereixen.
 
La convocatòria d’oposicions és per la FE-CCOO la millor forma de donar estabilitat als docents i als centres públics. Tot i això, tenint en compte l’alta taxa d’interinatge que tenim a l’escola pública de les Illes i la quantitat d’anys que hem estat sense oposicions, creiem que aquesta mesura ha d’estar acompanyada de modificacions en el procés d’ingrés a la funció pública i altres mesures d’estabilitat pels docents interins.
 
Per això, la FE-CCOO continua lluitant perquè a les properes oposicions (2019 i 2020), el MEC accepti tornar a la transitòria del 2007 que possibilitava que les proves no siguin eliminatòries, ampliant així les oportunitats per a tots els aspirants.
 
També hem signat l’Acord de mesures d’estabilitat gràcies al qual més del 50% dels interins (2000) -750 docents més que a l’anterior pacte- tindran garantida la seva contractació anual al llarg dels propers tres cursos.

La FE-CCOO col·laborarà en la vigilància del bon funcionament del procés d"oposicions docents 2018

divendres 1 de juny de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies

 • Salut laboral
 • Campanya Balears sense precarietat
 • banner assessoria jurídica
 • campanya llar
 • Enlace a la web Confederal
 • seguro de accidentes para protegerte durante tu actividad sindical.
 • Assessoria online
 • Serveis a l'afiliat
 • bàner lateral eess
 • Campanya SOIB
 • campanya afiliació
 • "Gaceta Sindical" , publicació Confederación CCOO