Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
10 Propostes Gir Social

dimarts 2 de juliol de 2019

LA INTENSA ACTIVITAT TURÍSTICA MILLORA LES XIFRES LABORALS

Per a CCOO la intensa activitat turística que s'està desenvolupant a les illes, és la responsable de la millora de les xifres relacionades amb el mercat laboral.

Yolanda Calvo

Yolanda Calvo

Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, al mes de juny l’atur registrat es xifra en  36.372  persones. Respecte al mes de maig l’atur ha davallat en termes absoluts en -2.525 persones, mentre la variació relativa ha estat del  -6,49  %. Pel que fa a la variació anual tenim un descens del 0,59 % amb un total de 215 aturats menys que al mes de maig del 2018.

Per sectors, l’atur disminueix, en nombres absoluts, a Agricultura (-43), a Indústria (-44), a  Serveis (-2.434),  i Sense Ocupació Anterior (-67); mentre que augmenta a Construcció (+63).

En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la mitjana mensual ha estat de 580.595 afiliacions, el seu nombre creix mensualment un 4,15 % (+23.127 ) mentre la variació anual se situa en un +2,09 % (+11.906 ).  En el cas de la variació mensual ens trobem per damunt de tot el territori nacional.

La conjuntura laboral es completa amb les dades de contractació registrada. Segons les dades del Ministeri, al llarg del mes de juny s’han registrat a les Illes un total de 57.570 contractes, dels quals el 86,85% són temporals i només el 13,15% són indefinits.
 
Respecte al mes de juny de l’any 2018 la variació del nombre de contractes és  negativa
(-1.471; -2’49%) disminueix la contractació temporal (-6,43%; -3.936), i la contractació indefinida també disminueix (-941; -11,05%). Respecte al mes de maig la contractació inestable disminueix menys (-7.315) que la indefinida (-11.102).
 
Com és habitual, les xifres d'atur i afiliació a la Seguretat Social són positives el mes de juny per la intensa activitat turística que es desenvolupa ja en aquest període. No obstant això, observem un augment de la contractació temporal que arriba al 86,85% i que reflecteix la estacionalitat del nostre mercat de feina.
 
Per a CCOO, el sector turístic és el que dirigeix el nostre mercat laboral i demanda mà d'obra poc qualificada i intensiva de tal manera que, quan s'acabi la temporada es tornaran a produir un nombre important d'acomiadaments, que faran augmentar les xifres de la desocupació i per tant, d'inestabilitat econòmica i social.
 
En les dades també es reflecteix que un 26% del demandants d’ocupació són persones treballadores, que per al nostre sindicat és fruit de les dolentíssimes condicions laborals i salarials que sofreix part de la classe treballadora de les illes. Com l'ocupació que es crea és precària i temporal, tenir un treball és cada vegada menys una garantia per a poder sortir de la pobresa i portar una vida independent. I per això, es fa necessària la contínua demanda d'una millor ocupació.
 
Cal apostar per una economia en la qual la indústria i sectors d'intensitat tecnològica mitjana i alta tinguin una major presència, que permetin crear llocs de treball de tot l'any i puguem reduir la xifra de rotació laboral tan àmplia que patim, per la dependència de la temporada turística.

LA INTENSA ACTIVITAT TURÍSTICA MILLORA LES XIFRES LABORALS

dimarts 2 de juliol de 2019