Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
Es el momento EESS 2018

dilluns 4 de desembre de 2017

Una vegada més la temporada turística condiciona les dades d'atur i d'afiliació a la seguretat social

El fet que en el mes de novembre s'hagi produït aquest augment en el nombre de persones inscrites en les llistes d'atur (+12.588) ens indica que la temporada es va allargant cada vegada una mica més.

Segons dades fetes públiques avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al mes de novembre del 2017 les Illes Balears comptaven amb un total de 63.981 aturats registrats. Amb respecte al mes d’octubre la desocupació creix un +24,49% i en total hem tingut +12.586 aturats més. Les variacions mensuals a l’alça són les més elevades de totes les comunitats autònomes. Al conjunt de l’Estat l’atur mensual creix un +0,21%. Atenent la comparació anual, l’atur balear baixa en -4.414 persones, el que es tradueix en un descens relatiu del -6,45%.
 
Per sectors econòmics en nombres absoluts, hi ha variacions en els desocupats a l’agricultura amb +59, +82 a la indústria, -476 a la construcció, +12.919 al sector serveis i +2 en la categoria d’aturats sense ocupació anterior. Veiem que l’atur augmenta a tots els sectors manco al de construcció i d’una manera molt important al sector serveis que suposa el 98% del total dels nous aturats
 
En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social les Illes Balears compten amb una mitjana mensual de 430.560 afiliacions, de manera que la taxa de variació anual se situa en el +4,93%. En nombres absoluts la pujada anual en el nombre d’afiliacions ha estat de +20.236. Pel que fa a l’evolució mensual es registren un total de -78.975 afiliacions manco, una xifra que resulta en una taxa de variació del -15,50%.
 
 
Quant al tipus d’ocupació, la temporalitat continua sent el gran tret diferencial del nostre mercat de treball: del total de 36.402 contractes signats el 14,9% són indefinits. Per tant, malgrat una lleu millora a la contractació de caràcter indefinit, es continua apostant majoritàriament per un treball fràgil i fàcilment destructible amb una taxa de temporalitat contractual del 85,1% que ens mostra que encara queda un llarg camí a recorre per assolir qualitat en l’ocupació .
 
Analitzant les dades publicades avui tornem a comprovar com la durada de la temporada turística condiciona la variació del nombre de persones a l’atur i les afiliacions a la SS a les Illes Balears. El fet que en el mes de novembre s'hagi produït aquest augment  en el nombre de persones inscrites en les llistes d'atur (+12.588) ens indica que la temporada es va allargant cada vegada una mica més.
 
En CCOO pensem que es donen les condicions adients perquè es puguin mantenir els llocs de feina generats pel sector serveis durant tot l'any, i així transformar els contractes fixos-discontinus en contractes indefinits reals. Solament aquesta transformació en contractes indefinits de tot l'any, permet que els treballadors tinguin un major temps cotitzat a la SS i que es puguin aconseguir pensions de jubilació dignes que a Balears se situen per sota de la mitjana nacional.
 
Des de CCOO instem al sector serveis a invertir per tenir un turisme de qualitat durant tot l'any que permeti el manteniment dels llocs de feina i la sostenibilitat econòmica i ambiental de la nostra comunitat autònoma.
 

Una vegada més la temporada turística condiciona les dades d'atur i d'afiliació a la seguretat social

dilluns 4 de desembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Coneix CCOO - Unió Insular de Menorca - Actualitat
Coneix CCOO - Unió Insular d'Eivissa i Formentera - Actualitat