Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
summerward

dijous 27 de juliol de 2017

Les dades de l'EPA mostren, un cop més, que el sector turístic no basta per arribar a la plena ocupació

Per CCOO de les Illes Balears, minvar l’atur a quotes anteriors a la crisi, implica escometre la doble diversificació i augmentar els salaris, no sols per justícia social, si no també per eficiència econòmica.

Francesc Mellado, Secretari de Comunicació

Francesc Mellado, Secretari de Comunicació

Segons les dades EPA fetes públiques avui per l’Institut Nacional d’Estadística, al segon trimestre de l’any 2017 la taxa d’atur se situa en l’11,49%, de manera que la xifra de desocupats es situar en les 72.000 persones.
 
Per comparació al mateix període de l’any 2016, el nombre de persones aturades ha baixat en -9.900 persones (-12,12%), mentre que la variació trimestral, amb -26.600 aturats menys, ha estat del -26,95%.
 
Juntament amb el descens de l’atur, el total d’ocupants s’ha incrementat interanualment en 7.400 persones, amb un creixement relatiu del +1,35%. En total, les balears, comptem amb 554.500 persones ocupades. Y per comparació amb el trimestre anterior, s’ha incrementat en +65.000 ocupats, el que percentualment suposa un +3,2 %.
 
Per CCOO, les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) conegudes avui no deixen d’esser preocupants, ja que 72.000 aturats al segon trimestre de l’any és una xifra molt elevada; sobretot en comparació al mateix període d’abans de la crisi. El 2007 el nombre de persones aturades era de 30.900 (41.100 aturats manco que ara).

Per Francesc Mellado, Secretari de Comunicació de CCOO de les Illes Balears, aquestes dades ens mostren un cop més que el sector turístic no és suficient per fer minvar l’atur a nivells acceptables; ja que després de les xifres rècord que es donen en el sector motor de la nostra economia, el nombre d’aturats és massa alt.

Per l’anterior, ha continuat Mellado, és necessari impulsar la nostra economia des de diferents vectors; per una banda escometre una doble diversificació al nostre teixit productiu, tant als sectors que depenen directament del turisme, com als altres sectors. I per altre costat dinamitzar la demanda interna com a producte de millores salarials. En aquest sentit, és totalment reprovable i irresponsable que les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit  estatal  es neguin a l’acord de revisió salarial, cosa que permetria recuperar el poder adquisitiu dels salaris, no sols per justícia social, si no també per eficiència econòmica.

Per acabar, Mellado ha destacat el perill que suposa la cronificació de l’atur a sectors molt vulnerables, com son els majors de 45 anys i els aturats de llarga durada. “A hores d’ara, ocupar a la gent gran, en edat de treballar, és un dels principals reptes del nostre mercat laboral”, ha conclòs.
 

Les dades de l'EPA mostren, un cop més, que el sector turístic no basta per arribar a la plena ocupació

dijous 27 de juliol de 2017