Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
1 de Maig

dilluns 19 de juny de 2017

Raons de la precarietat

Continua la campanya de denúncia i visibilització de la precarietat. Vos oferim un argumentari amb 10 raons de la precarietat.

Cartell de la campanya Balears sense precarietat.

Cartell de la campanya Balears sense precarietat.

RAONS DE LA PRECARIETAT LABORAL
 
1-  Des del 2009 els treballadors i les treballadores som més pobres, ja que la pujada dels salaris ha estat menor que el cost de la vida.
El poder adquisitiu dels salaris ha caigut un 3,4% des del 2009.
Segons l’ICLIB (índex de costos laborals per les Illes Balears desestacionalitzat) entre 2009 i 2016 els salaris han crescut un 5,1% mentre l’IPC ho ha fet un 8,9%. El poder adquisitiu dels salaris ha caigut un 3,4%.
 
2-     El 2008 els salaris eren més alts que ara.
Les rendes salarials se situen un -5,6% per davall del 2008.
El PIB de les Illes Balears va recuperar el valor previ a la crisi en el 2015, segon l’INE.
Aquesta recuperació ha estat asimètrica: mentre les rendes salarials se situen encara un -5,6% per davall del 2008, la resta de rendes (excedent brut d’explotació i d’altres) han augmentat un 5,7%.
 
3-  De cada 10 contractes que se signen a les Illes Balears més de 8 són temporals.
La contractació temporal es manté mes a mes, al voltant del 83%.
Encara que el nombre de contractes indefinits comença a créixer, la contractació temporal es manté mes a mes, al voltant del 83% dels contractes realitzats.
Dins la contractació temporal, els contractes a temps parcial han augmentat des del 2007 en un 50%.
Dins la contractació temporal els contractes que més es fan són els de 3 a 6 mesos de duració que suposen el 39,8% de la contractació a l’abril del 2017 quan al mateix mes del 2012 eren el 32,6%. Encara l’estacionalitat de la contractació es fa més palesa perquè se circumscriu només a la temporada turística.
 
 4-  Balears és la comunitat autònoma on es  treballen més hores.
Les hores efectives treballades pels assalariats creixen un 5,7% en 2016. (Coyuntura económica de las Islas Baleares marzo 2017).
Aquest major nombre d’hores realitzades es dóna independentment de la jornada, ja que tant a la jornada sencera (147,9 hores) com a la jornada parcial (11,7 hores), Balears és la comunitat on es treballen més hores.
 
5-  Els treballadors i les treballadores amb contractes temporals ha de signar més contractes per poder fer feina el major temps possible.
La rotació laboral va passar d’1,71 contractes/persona en 2008, a 2,02 contractes/persona el 2016.
La rotació laboral, entesa com el nombre de contractes temporals dividit pel nombre de persones amb contractes temporals, s’ha situat enguany en els valors més alts. (Dades d’afiliació i atur, desembre 2016 Conselleria Treball, comerç i Indústria. Direcció General ocupació i Economia).
 
 6- Tenim menys protecció per atur que el 2011.
La taxa de protecció per atur és 5,2% menor que la del 2011.
L’allargament de la temporada turística ha permès un canvi en  la tendència descendent de la taxa de protecció però els valors encara estan allunyats del 2011. Les dades ens indiquen que cal millorar i ampliar el sistema de prestacions per oferir una major cobertura als aturats que ens permeti recuperar els nivells del 2011.(Dades d’afiliació i atur, desembre 2016 Conselleria Treball, Comerç i Indústria. Direcció General ocupació i Economia).
 
 7-Augmenten els convenis que redueixen els salaris i els drets laborals.
Cada vegada es signen més convenis d’empresa i afecten  un major nombre de treballadors.
El 80% dels convenis signats a les Illes Balears en 2016 són convenis d’empresa (25 de 31 i afecten a 3023 treballadors) davant el 75% dels convenis signats el 2015 ( 21 de 28 i afecten 2695 treballadors).(Coyuntura económica de las Islas Baleares marzo 2017 y marzo 2016)
 
8-El nombre de persones aturades que porta més de 24 mesos sense feina augmenta molt des del 2007.
L’atur de molt llarga durada (més de 24 mesos) ha augmentat 16% des del 2007.
El maig del 2007, l’atur de més de 24 mesos era del 8,26% i al maig del 2017 és del 24,27%. (Ibestat).
 
9- L’atur de llarga durada també augmenta des del 2007.
El maig del 2007 l’atur de llarga durada era del 10,35% i al maig del 2017 és del 13,72% (Ibestat).
 
10- Els aturats majors de 45 anys suposen més d’una tercera part del total d’aturats al maig de 2017.
Els aturats majors de 45 anys han passat del 25,39% al maig del 2008 al 38,06% al maig del 2017 (Ibestat).
 

Raons de la precarietat

dilluns 19 de juny de 2017

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Salut laboral
 • Campanya Balears sense precarietat
 • banner assessoria jurídica
 • campanya llar
 • Enlace a la web Confederal
 • seguro de accidentes para protegerte durante tu actividad sindical.
 • Assessoria online
 • Serveis a l'afiliat
 • bàner lateral eess
 • Campanya SOIB
 • campanya afiliació
 • "Gaceta Sindical" , publicació Confederación CCOO