Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
Defensa el teus drets

24 de juliol de 2015, 13:41

La Federació d"Ensenyament, satisfeta amb la gestió de concerts que efectua la nova Conselleria

-La Conselleria denega els concerts al centre educatiu que segrega (Parc Bit) i li anuncia que inicia el procés de "desconcertació" de les seves aules. La FECCOO li ha donat suport absolut.

-La Conselleria manté i augmenta la dotació de personal d'atenció a la diversitat i de suport als centres concertats apostant així pel manteniment de les contractacions actuals i per l'adequada atenció a les famílies que reben aquest servei públic. 

Hem proposat que la llista d'interins docents (on hi ha més d'onze mil docents apuntats i baremats amb criteris objectius) estigui a l'abast de les escoles concertades per tal de millorar la transparència en les contractacions, les nòmines de les quals són públiques. Al mateix temps aquesta proposta inclou l'equiparació real quant a: la distribució de la població amb necessitats especials i d'atenció a la seva diversitat, les ràtios alumnes/docent i l'equiparació salarial.

Per altra banda hem defensat que les demandes de continuïtat dels concerts estiguin justificades, sobretot en les ràtios, ja que és un indicador objectiu per poder atendre la demanda d'escolarització de les famílies.

També hem recordat a aquesta Conselleria que pari atenció en les quotes i les despeses que les famílies realitzen en aquests centres.

Hem aprofitat per recordar com de precària és la situació salarial dels docents i la situació dels actuals acords.

Hem agraït, un altre pic, l'esperit de diàleg d'aquesta nova conselleria
 
 
 

La Federació d"Ensenyament, satisfeta amb la gestió de concerts que efectua la nova Conselleria

24 de juliol de 2015, 13:41

Documents relacionats

Taula amb el resultat final de la plantilla de suport per al proper curs.