Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
Defensa el teus drets

16 de juliol de 2015, 18:12

La FECCOO valora molt positivament la proposta de flexibilització en els horaris de l'ESO

La FECCOO valora molt positivament la proposta de resolució sobre la flexibilització en els horaris ESO LOMCE que poden acabar de garantir el manteniment de la plantilla docent actual.

A la propera mesa a la que estam convocats aquest proper dilluns, així ho farem arribar.

Aquesta proposta de resolució in extremis acaba de garantir que la plantilla docent no pateixi les retallades que preveia la LOMCE i que ja vàrem quantificar entre uns 60/70 docents de les especialitats de música, plàstica, tecnologia o tallers de llengües estrangeres.

Esperam i desitjam que aquesta línia de combat conjunta contra la LOMCE no acabi aquí i la recuperació dels drets socials i laborals dels docents també siguin tornats més prest que tard per aquest Govern.

La FECCOO valora molt positivament la proposta de flexibilització en els horaris de l'ESO

16 de juliol de 2015, 18:12