Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
10 Propostes Gir Social

divendres 23 de gener de 2015

EPA 2014: desocupació, precarietat i bretxes de gènere resistents

  • Prop de 2 milions de dones en edat de treballar estan fora del mercat laboral

Aportem des de CCOO una anàlisi realista sobre les dades de l'EPA del 2014, publicades ahir per l'INE, davant la inexplicable i inapropiada lectura triomfalista del Govern. On està l'alegria? El 2014, segons l'EPA, a Espanya 5,61 milions de persones han estat desocupades, i d'elles, més de la meitat (3,5 milions) són parades de llarga durada, la majoria sense protecció per desocupació. 1 de cada 4 persones en edat laboral. D'aquesta residual disminució de la desocupació en 2014, de la que presumeix el Govern, més de la meitat (el 53%) respon, no a noves ocupacions sinó a la baixada de la població activa. I la nova ocupació és temporal i a temps parcial. I les bretxes de gènere en l'ocupació no sols no es redueixen, sinó que agafen embranzida.

CCOO exigeix activar polítiques de creixement sostenible amb dimensió de gènere.

CCOO exigeix activar polítiques de creixement sostenible amb dimensió de gènere.

La valoració triomfalista del Govern davant les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) sobre el 2014 no és que sigui inexplicable, és que resulta inapropiada, davant una situació laboral i social dramàtica que sota la seva legislatura no ha fet més que empitjorar. El panorama no ens permet aquesta treva discursiva.

Des de CCOO fem l'exercici de complementar aquesta visió amb una anàlisi realista que té en compte les persones i la dimensió de gènere. Perquè només amb un diagnòstic incontestable poden prioritzar-se les solucions necessàries.

Com posa de manifest l'informe del Gabinet econòmic de CCOO sobre les dades de l'EPA del 2014, en el que portem de legislatura (recordem la reforma laboral i les retallades) s'han destruït més d'un milió d'ocupacions (1.077.225, des de 2011), i en el que portem de crisi (més ajustos i més devaluació salarial), més de tres milions d'ocupacions. A més a més, l'ocupació creada, que no cobreix ni de lluny la destruïda (a aquest ritme, hauríem d'esperar al 2030 per recuperar el nivell de 2008), és majoritàriament precària: és temporal en un 80%, mentre continua creixent el temps parcial. El que permet predir un impacte de gènere negatiu molt important, amb conseqüències discriminatòries que posen en dubte el mandat constitucional d'igualtat efectiva.

Repassem les bretxes de gènere (4T 2014):

Activitat. Només la meitat (un 53,9%) de les dones (16 anys i més) està incorporada a l'activitat. En taxes, una bretxa de 12 punts (65,9% d'homes, 53,9% de dones). Si es prefereixen les dades de 16-64 anys (encara que sabem que en les dones es produeix un major retard en l'edat mitjana de jubilació), la bretxa és de 10 punts (81,02% homes, 70,16% dones). Això vol dir que prop de 2 milions de dones en edat laboral estan fora del mercat laboral, demostrant que hi ha barreres invisibles que obstaculitzen el seu accés.

Atur. En el 4T del 2014 l'EPA registra 5,5 milions de persones desocupades (1 de cada 1 de les actives): més de 2,8 milions d'homes i més de 2,6 milions de dones. Per taxes, la d'atur de les dones supera a les dels homes sigui quin sigui l'indicador elegit (atur 16 anys i més, 24,74% en dones i 22,8% en homes; 16-64 anys, 24,9% en dones i 22,9% homes). Per grups d'edats, l'atur femení supera al masculí fonamentalment des dels 30 als 54 anys.

A més a més, les dones són majoria en el nombre de demandants de primera ocupació (el 55%), i s'ha duplicat el nombre de desocupades que espera la seva primera ocupació des de 2007 (el 2007, 115 mil; el 2011, 245 mil; el 2014, 309 mil dones esperen la seva primera ocupació).

Ocupació. Continua revelant bretxes de gènere: 1,5 milions menys de dones ocupades (16 anys i més). La bretxa en taxa d'ocupació (16-64 anys) és de 10 punts (62,45% homes, 52,71% dones). Les dones continuen sent el 75% del temps parcial (de les 2,8 milions d'empleades a temps parcial, 2 milions són dones), mentre que són el 40% de les persones assalariades a temps complet. 

Això, coneixent altres indicadors de desigualtat laboral per a les dones, que han augmentat pels efectes combinats de la crisi, la reforma laboral i les polítiques d'ajust en els serveis públics dels governs: segregació laboral, discriminació salarial, temporalitat i, sobretot, temps parcial. Una foto de bretxes de gènere que sembla inamovible, pel fet que ni es prenen les mesures necessàries ni es té en compte l'enfocament de gènere en les mesures que es prenen.

Des de CCOO exigim activar polítiques de creixement sostenible amb dimensió de gènere, que es restitueixin els serveis públics de qualitat, una política fiscal progressiva i solidària i ampliar la protecció social que garanteixi que ningú queda exclòs socialment en funció de la renda. I exigim que a través del diàleg social i la negociació col•lectiva s'engeguin polítiques d'ocupació que impliquin objectius d'ocupació de qualitat i d'eliminació de les bretxes salarials de gènere.

EPA 2014: desocupació, precarietat i bretxes de gènere resistents

divendres 23 de gener de 2015

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies