Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
summerward

Castellano | Català

Afilia't a CCOO
 • Perquè la direcció de la teva empresa i les organitzacions empresarials no imposin els seus interessos i decisions.
 • Perquè les administracions públiques tinguin en compte les nostres demandes. Junts sí que podem.
 • CCOO deu la seva independència i la seva força als afiliats i afiliades. El vostre suport garanteix la nostra representativitat i la nostra capacitat de reivindicació i proposta.
 • CCOO és imprescindible a les empreses per ajudar-te a resoldre els teus problemes i perquè es compleixin els convenis col·lectius i el dret laboral.
 • CCOO és necessari per aconseguir millors condicions de treball, millors salaris, nous drets, a través de la negociació dels convenis col·lectius, de la relació permanent amb els empresaris i de la interlocució amb l'Administració central i autonòmica.
 • La força de CCOO és una garantia perquè es mantingui i millori el sistema de protecció social: les pensions, la protecció per desocupació, la protecció a les persones amb dependències.
 • CCOO compta amb els millors serveis d'assessorament sindical, jurídic i tècnic que posa a la teva disposició com a afiliat i afiliades.
 • CCOO et proporciona informació sobre la situació econòmica i laboral, i de les possibles alternatives sindicals.
 • CCOO t'ajuda perquè tinguis accés a la formació professional, decisiva per trobar o millorar l'ocupació.
 • Com afiliat o afiliada, CCOO posa a la teva disposició diversos serveis en àmbits com les assegurances, els fons de pensions, temps lliure.
 • La quota sindical* és deduïble en la declaració de la renda. A més a més, amb la quota tens dret a una assegurança de vida en cas d'accident.
 • CCOO és el primer sindicat de l'Estat en afiliació, representativitat i presència a les empreses.

* Quotes mensuals vigents:

Quota general: 11,20 Euros mensuals. D'aplicació per a persones amb uns ingressos o prestacions anuals brutes superiors a 9.034,20 Euros.

Quota especial: 6,75 Euros mensuals. D'aplicació per a persones que tinguin ingressos o prestacions iguals o inferiors a 9.034,20 euros bruts anuals.

Quota superreduïda: 2,00 Euros mensuals. D'aplicació per a totes aquelles persones sense cap tipus de remuneració o prestació, desocupats de llarga durada i que només percebin la renda activa d'inserció o l'ajuda no contributiva, així com les persones en actiu que percebin una remuneració igual o inferior a la renda activa d'inserció. També inclouria les persones menors de 30 anys sense cap tipus de retribució.

Quota militant: 15,00 Euros mensuals. També hi ha per a les persones afiliades la possibilitat d'abonar una quota denominada quota militant per un import de 15 euros mensuals, de caràcter voluntari i solidari, l'objectiu de la qual és compensar l'efecte econòmic que suposa l'aplicació dels altres tipus de quotes d'imports inferiors per a col·lectius amb els ingressos més baixos o sense ingressos.

CCOO t'informa, t'assessora, et dóna suport, et protegeix. Afilia-t'hi.
Accés zona afiliats
CCOO Tu hi guanyes